Konwent Marszałków. Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Nowy kształt Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i instrumenty w perspektywie finansowej 2021-2027 zdominowały panel poświęcony obszarom wiejskim podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. W dyskusji udział wzięli m.in. Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Wiceminister Bartosik, mówiąc o nowej perspektywie finansowej zaznaczył, że w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) nie udało się osiągnąć jeszcze porozumienia co do ostatecznego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Natomiast przedłużone zostało funkcjonowanie obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do 31 grudnia 2022 r.

Więcej środków na rolnictwo

Zdecydowano też o włączeniu środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) do budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz ROW w okresie przejściowym, tj. na lata 2021-2022.

- Dla naszego kraju są to dodatkowe środki przekraczające 944 mln euro z budżetu Europejskiego Instrumentu Rozwoju oraz przeszło 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – mówił minister.

Jak wyjaśnił, daje to możliwość przeprowadzenia na dotychczasowych zasadach naboru wniosków dla części instrumentów, ale także wprowadzenie nowych zakresów i zasad wsparcia, które uzgodniono na posiedzeniu Komitetu Monitorującego - m.in. na działania w zakresie gospodarki wodnej. Wydłużenie obecnej perspektywy finansowej oznacza, że środki te dostępne będą do roku 2025.

Minister dodał także, że zgodnie z kompromisem dotyczącym budżetu UE na lata 2021-2027, Polska będzie mogła przesunąć z II do I filara do 30 proc. środków z EFR z przeznaczeniem na płatności bezpośrednie.

Nowa Wspólna Polityka Rolna

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym zamiarem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

- Są regionalne sieci szerokopasmowe, które warto wykorzystywać przy budowaniu koncepcji dostępu gospodarstw rolnych do internetu. Jeżeli mówimy o idei „smart villages”, to w wielu przypadkach dostęp do internetu w małych miejscowościach będzie co prawda nieopłacalny biznesowo, ale niezwykle opłacalny społecznie i rozwojowo dla danego obszaru – mówił wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Wśród uczestników dyskusji pojawiły się obawy, że w sytuacji braku zaprogramowania interwencji w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej, obszary wiejskie zostaną pozbawione możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. Podkreślał to Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego.

- Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, chociażby o internecie, to ta podstawowa infrastruktura jest absolutnie niezbędna – powiedział.

15 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne ws. Planu i obecnie trwa analiza zgłoszonych wniosków, a także „uzgadnianie zakresu wsparcia poszczególnych polityk i funduszy”.

- Proces, w którym w tej chwili uczestniczymy, ma na celu zapewnienie jak największego wsparcia finansowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – zapewnił minister Bartosik.

Kończąc wystąpienie podkreślił, że żadne ostateczne decyzje dotyczące rolnictwa jeszcze nie zapadły.

Dodana: 25 luty 2021 09:19

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 09:19