Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Od 10 marca do 14 kwietnia 2021 roku trwają konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią programu i do zgłaszania uwag.

Transmisja z konferencji otwarcia konsultacji:

Dodana: 11 marzec 2021 14:01

Zmodyfikowana: 11 marzec 2021 14:02