Konkurs skierowany do młodzieży w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina pt.: „Youth Voices of PBU (Młode Głosy PBU)”

Konkurs skierowany do młodzieży w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina pt.: „Youth Voices of PBU (Młode Głosy PBU)”

30 marca 2021 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina - Centrum Projektów Europejskich zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do wzięcia udziału w Transgranicznym Konkursie Edukacyjnym organizowanym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2021.

Celem konkursu jest rozwinięcie umiejętności komunikowania się i wyrażania siebie, pokonywania barier kulturowych i współpracy ponad granicami. Kampania skupi się na formach komunikacji z użyciem różnych środków, w tym wizualnych (fotografia, narzędzia graficzne), audiowizualnych (filmy, animacje), medialnych (dziennikarstwo) oraz formach komunikacji bezpośredniej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzykulturowych.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone z 4 uczniów szkół (w tym szkół profilowanych, artystycznych i muzycznych):

  • w Polsce z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki);
  • na Białorusi z obwodów: grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i homelskiego;
  • na Ukrainie z obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, zakarpackiego, rówieńskiego, tarnopolskiego i iwanofrankiwski.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2021 r. o godz. 14:00 (czasu lokalnego).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Programu Polska - Białoruś - Ukraina.

Dodana: 8 kwiecień 2021 13:53

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2021 13:53