Konkurs na stworzenie materiału filmowego prezentującego rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina pt.: „ Na tropie projektów PBU - druga edycja”

25 marca 2021 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina - Centrum Projektów Europejskich ogłosił II edycję konkursu Na tropie projektów PBU w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Celem Konkursu jest promocja wyników Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 poprzez przedstawienie rezultatów projektów realizowanych w ramach Programu w materiałach filmowych. Lista projektów jest dostępna na stronie internetowej Programu, a dokładna lokalizacja na mapie. Nagrania filmowe mogą być dostarczane w formie spotów reklamowych, wywiadów, klipów wideo lub krótkich relacji.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która jest autorem danego materiału lub – jeśli materiał ma więcej niż jednego autora – która reprezentuje innych autorów tego materiału (również będąc autorem/współautorem), po uzyskaniu ich uprzedniej zgody.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2021 r. (do północy CET) - decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Programu Polska - Białoruś - Ukraina.

Dodana: 8 kwiecień 2021 13:44

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2021 13:44