Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Edycja 2023

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do udziału w siedemnastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych przedsięwzięć w zakresie przestrzeni publicznej. Nagrody są przyznawane przestrzeniom o wysokiej wartości społecznej (integrującej społeczności lokalne, poprawiającej jakość życia mieszkańców), a także rewaloryzujących obiekty zabytkowe i przywracających kulturową tożsamość miejsc, chroniących i promujących walory przyrodnicze oraz krajobrazowe przestrzeni. Organizatorzy doceniają atrakcyjność realizacji, ochronę i ekspozycję walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, zastosowane środki artystyczne: urbanistyczne, architektoniczne, oświetlenie, sposób kształtowania zieleni i krajobrazu, w tym realizacje w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz przystosowania do zmian klimatu. Zwraca się również uwagę na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych oraz na inicjatywę społeczną.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie należy składać za pomocą formularza elektronicznego lub mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl w terminie do 15 maja 2023 r. Zakres wniosku, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej tup.org.pl w zakładce Konkurs na przestrzeń publiczną.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zapraszamy!

Powrót na początek strony