Konkurs Komisji Europejskiej na wsparcie działań informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Głównym celem konkursu jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

Cele szczegółowe organizowanego konkursu

 • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
 • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE –w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
 • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą zostać złożone przez dowolnego z poniższych wnioskodawców:

 • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
 • organizacje non-profit;
 • uczelnie i instytucje edukacyjne;
 • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
 • stowarzyszenia o znaczeniu europejskim;
 • podmioty prywatne;
 • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności

Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 r.

Dokumenty oraz  szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dotację znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

Dodana: 26 listopad 2020 13:17

Zmodyfikowana: 26 listopad 2020 13:17