Konferencja otwierająca konsultacje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - transmisja na żywo

Zapraszamy do oglądania konferencji otwierającej konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Program konferencji

10.00 – przywitanie uczestników

  • prezentacja Programu FEPW 2021-2027 – Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  • prezentacja stanowiska województw PW+ – Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego

10.55 – przerwa

11.20 – sesja pytań i odpowiedzi na temat Programu 

  • prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko Programu – dr inż. Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa – Instytut Badawczy (Wykonawca Prognozy)

12.35 – przerwa

12.50 – sesja  pytań i odpowiedzi na temat Prognozy

13.25 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Dodana: 5 marzec 2021 10:33

Zmodyfikowana: 5 marzec 2021 14:57