Komunikat dotyczący Procedury identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

4 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Procedury identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zmianie ulega treść Procedury identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Pkt 3.2 Ocena merytoryczna, Kryterium merytoryczne nr 2 Wykorzystanie istniejącej infrastruktury, Sposób oceny). Wprowadzone zmiany wynikają z poprawy oczywistej omyłki pisarskiej.

W załączeniu aktualna Procedura identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz Wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem. Zmiany obowiązują od 4 sierpnia 2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, wydłużeniu ulega również termin składania wniosków, tj.  do 16 sierpnia 2023 r. (dzień zamknięcia naboru).

Zobacz również: Zaproszenie do zgłaszania propozycji przedsięwzięć z zakresu strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej 

Powrót na początek strony