Komisja Europejska zbada potencjał województwa podlaskiego

Badanie ma dać odpowiedź, jak wygląda współpraca między uczelniami i biznesem, jaki jest stan środowiska badawczo-rozwojowego i w którym kierunku należy go rozwijać. Zleciła je Komisja Europejska. W przedsięwzięcie zostaną zaangażowane podlaskie uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dziś, 29 stycznia, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku spotkanie inaugurujące projekt, na którym byli obecni: Wolfgang Münch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej oraz Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w KE, przedstawiciele uczelni oraz Urzędu Marszałkowskiego.

– Idea, aby zbadać potencjał badawczo-rozwojowy, wypłynęła od jednego z członków Komitetu Monitorującego RPOWP. Wiemy, że badano taką sytuację w Podkarpackiem i w efekcie powstało tam centrum transferu technologii. Myślę, że my też mamy ku temu odpowiedni potencjał – powiedział na spotkaniu jego gospodarz Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. I podziękował Komisji Europejskiej, że zleciła takie badanie w Podlaskiem. – Dowiemy się, jak wspierać badania i rozwój, jak polepszyć i rozwijać współpracę między uczelniami i przedsiębiorcami.

– Patrząc na ostatnie miesiące i podejmowane działania nasza współpraca  z województwem podlaskim jest bardzo owocna – ocenił Wolfgang Münch. – Liczę, że badanie w Podlaskiem przyniesie dobre efekty. Macie potencjał, świetne uczelnie. Oczywiście, to przedsięwzięcie wymaga pracy, zaangażowania i zaufania stron biorących w nim udział. Ale warto je podjąć, żeby zatrzymać młodych, zdolnych ludzi w regionie.

Pierwszy etap badania to diagnoza, która określi nasze mocne i słabe strony. – Wskaże ona specyficzne dla regionu potrzeby, problemy i bariery, którymi należy się zająć, aby zwiększyć efektywność transferu technologii i współpracy między biznesem a uczelniami – wyjaśniał Dariusz Wiatr, ekspert Banku Światowego. Natomiast efektem badania będą scenariusze rozwoju. – Przygotowanie raportu nie jest celem samym w sobie, lecz wdrożenie w praktyce wypracowanych w nim rozwiązań – podkreślił Wolfgang Münch.

Ekspert przeprowadzi teraz wiele spotkań z interesariuszami projektu. Raport powinien być gotowy za dwa-trzy miesiące. Natomiast scenariusze rozwoju mają obejmować dwa okresy: 5 i 10 lat.

Dodana: 29 styczeń 2018 15:06

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 13:59