Kolejna perspektywa finansowa coraz bliżej. Przygotowania w toku

Podsumowanie stanu wdrażania programów z obecnej perspektywy i założenia perspektywy na lata 2021-2027 były tematami XVII Posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszy Unii Europejskiej, które odbyło się 13 stycznia 2021 roku.

Spotkanie, w trybie online ze względu na obostrzenia sanitarne, zorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a otworzyła je Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w MFiPR.

W ramach posiedzenia podsumowany został stan realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z uwzględnieniem ewentualnego zagrożenia realizacji zasady n+3.

Zasada ta określa okres na  rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 rozliczy kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy.

Nasze województwo jest jednak w dobrej sytuacji. Wykonało już cele zasady n+3 na ten, 2021 rok (i to w 112,72 proc.). Nie ma też zagrożenia, że w 2022 roku cele nie zostaną osiągnięte. Mamy już je bowiem wykonane w 89,47 proc.

Ponadto, podczas spotkania, podsumowano stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, również z uwzględnieniem wykonania zasady n+3. Podobna dyskusja dotyczyła stanu wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Uczestnicy posiedzenia rozmawiali również na temat negocjacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2021-2027 oraz omówili stan przygotowań w zakresie mechanizmów wdrożeniowych w przyszłej perspektywie finansowej.

Dodana: 14 styczeń 2021 09:21

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 11:01