Juchnowiec i Sokółka z planami odnowy

Zarząd Województwa zatwierdził we wtorek, 13 lutego, kolejne programy rewitalizacji gmin. Tym razem dotyczy to gminy Sokółka i Juchnowiec.

Oznacza to, że już 18 gmin ma gotowe programy. Wcześniej zostały przyjęte plany odnowy miast: Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski, Augustów, Sejny, Hajnówka, Wysokie Mazowieckie i Kolno oraz gmin: Mońki, Boćki, Łapy, Krynki, Zambrów, Gródek oraz Czarna Białostocka.

Każda z gmin musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Obszar ten w Sokółce został podzielony na cztery rejony:

  • I – ulice: 1. Maja, Barlickiego, Białostocka, Dąbrowskiego, Krótka, Kwiatowa, Lelewela, Osiedle Centrum, plac Kilińskiego i Kościuszki, ul. Pocztowa, Ściegiennego, Warszawska, Wasilkowska;
  • II – ulice: Głowackiego, Mariańska, Osiedle Buchwałowo, Sawickiego;
  • III – ulice: Kryńska, Majowa, Nowa, Osiedle Zielone, Roski Małe, Wodna, Zimowa;
  • IV – sołectwo Stara Kamionka.

Na tym obszarze mieszka ponad 6,6 tys. osób, czyli 26,6 proc. mieszkańców,  a powierzchnia zajmuje 309 ha.

Program, przygotowany  przez Sokółkę, zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: integrację mieszkańców w domach kultury, pomoc w powrocie do pracy osób w trudnej sytuacji, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii, wsparcie psychologiczne i staże zawodowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, remont budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 (dawna siedziba policji) pod działalność ośrodka pomocy społecznej, klubu integracji społecznej i spółdzielni socjalnej, budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Białostockiej, remont zabytkowej kamienicy przy placu Kościuszki, modernizację terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Zielonym, terenu nad zalewem (powstanie tam nowoczesna plaża z urządzeniami do wodowania sprzętu pływającego, place zabaw, siłownia plenerowa, ambona widokowa, alejki spacerowe, stojaki na rowery), budowę parku i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na Osiedlu Zielonym, placu zabaw przy ul. Roski Małe, parku z zabawkami dla dzieci na Osiedlu Buchwałowo, budowę dróg osiedlowych, chodników i parkingu na osiedlu Buchwałowo. Program zawiera również działania uzupełniające, m.in. rozbudowę systemu monitoringu miejskiego i poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (na obszarze rewitalizacji), modernizację zabytkowej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego, termomodernizację budynków, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła oraz wymianą pokrycia z eternitu na blachę, przebudowę boiska wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych i Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce, rozbudowę stadionu.

Koszt działań podstawowych to 12  mln zł, z czego gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości blisko 9 mln zł.

W gminie Juchnowiec teren, który obejmie rewitalizacja, to: Hołówki Duże, Brończany, Ignatki-Osiedle i Kleosin (ulice: Tarasiuka, Zdrojowa, Walerowskiego, Tuwima, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wańkowicza). Tak wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje 770 ha, zamieszkują go 4 tys. osób, czyli 26,6 proc.  mieszkańców gminy.

Program zakłada wiele projektów. To m.in.: przebudowa zabytkowego budynku stajni i  utworzenie tam świetlicy wiejskiej, bazy dla hipoterapii i rehabilitacji (bezpłatna hipoterapia dla niepełnosprawnych) w Ignatkach-Osiedlu, zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach-Osiedlu, budowa parku we wsi Brończany  (ścieżki, miejsce na ognisko, ławki, zagospodarowanie terenu) i kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w tej wsi, zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych (plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miniboisko, a także modernizacja samego budynku), budowa ścieżki rekreacyjnej w Ignatkach-Osiedlu, poprawa energooszczędności oraz stanu technicznego budynków wielorodzinnych przy ul. Kraszewskiego i ul. Walerowskiego w Kleosinie, a także w Ignatkach-Osiedlu. Program przewiduje zajęcia integrujące i aktywizujące, rekreacyjne czy też prowadzenie rehabilitacji i aktywizacji dla osób niepełnosprawnych.

Są też projekty uzupełniające, jak aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (szkolenia, staże), urządzanie terenów zielonych, budowa parkingów.

Koszt działań podstawowych to ponad 22,3 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel ponad 15 mln zł dofinansowania unijnego.

W prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne.

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne. 

Dodana: 13 luty 2018 14:23

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 14:00