Jak skutecznie wdrażać środki unijne w latach 2021-2027?

O tym 17 stycznia w Lublinie dyskutowali przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz palestry

Gości konferencji „Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027” przywitał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Jak wskazał, wydarzenie ma związek z wydaniem publikacji pt. „Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz” pod redakcją naukową Marcieja Perkowskiego i Rafała Poździka. – Publikacja ta jest bardzo znacząca, bo pomoże Instytucjom do tego powołanym  w prawidłowy i efektywny sposób wydawać unijne pieniądze – ocenił marszałek Stawiarski.

Również Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP mówił o wadze publikacji. – Wydatkowanie środków europejskich nie jest łatwe, gdyż wymaga uwzględnienia wielu zasad ogólnych, przepisów unijnych oraz orzeczniczych – zaznaczył. I dodał, że ustawa wdrożeniowa była niezbędnym warunkiem, żeby móc dystrybuować środki unijne w naszym kraju.  Ustawa pozwala bowiem na stworzenie m.in. odpowiedniego systemu naboru, oceny i wyboru do dofinansowania projektów, ich realizacji i kontroli.

W imieniu Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego krótkie przemówienie odczytała Joanna Sarosiek Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Marszałek wskazał w nim, że głównym celem publikacji jest rozwikłanie unijnych regulacji i wskazanie, jak stosować unijne zapisy w praktyce. – Warto podkreślić, że Marszałek Kosicki jest autorem jednego z komentarzy do ustawy wdrożeniowej – podkreśliła Sarosiek.

Dyrektor zaprezentowała następnie swój referat pt. „Komitet Monitorujący – skład i znaczenie w nowej perspektywie finansowej”. Podkreśliła przede wszystkim, że rola Komitetu w ostatnim czasie bardzo wzrosła. – Kiedyś mówiono, że jest to ciało doradcze. Teraz można powiedzieć, że jest to organ kolegialny, który pełni rolę podmiotu prowadzącego zarządzanie wielopoziomowe i realizuje zasadę partnerstwa w sposób realny – wyjaśniła.

Tłumaczyła też, jak wygląda skład Komitetu Monitorującego oraz na co zwracać uwagę podczas procesu jego wyłaniania. – Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że którykolwiek z sektorów ma przewagę w Komitecie – zaznaczyła dyrektor Sarosiek. Na koniec wskazała, że pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego w województwie podlaskim planowane jest 28 lutego 2023 r.

Powrót na początek strony