„Jak się masz?” – wirtualne lekcje dla uczniów z polskich, białoruskich i ukraińskich szkół

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 organizuje wirtualne lekcje, podczas których uczniowie z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mieli okazję spotkać się na wspólnych zajęciach poświęconych różnym aspektom dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Podczas lekcji zostaną zaprezentowane projekty realizowane w ramach Programu Polska – Białoruś-Ukraina 2014-2020 dotyczące celu tematycznego Dziedzictwo. Spotkanie będzie doskonałą okazją do bliższego zapoznania się szkół i uczniów sąsiadujących ze sobą krajów, rozmowy o wspólnej historii, kulturze oraz wzajemnej nauki. Po zakończeniu lekcji każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma wysokiej jakości zestaw 5 słuchawek z mikrofonem - do wykorzystania w szkole jako nagrody lub pomoc w prowadzeniu zdalnej edukacji.

Szkoły zlokalizowane w obszarze Programu, w tym z województwa podlaskiego, w terminie do 12 marca 2021 r. mogą zgłosić chęć udziału wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line. Zainteresowane szkoły zgłaszają się razem w ramach partnerstwa transgranicznego (tzn. klasa z Polski i klasa z Białorusi lub Ukrainy). Wspólny Sekretariat Techniczny Programu (WST) może również zorganizować lekcje dla trzech klas (z uwzględnieniem trzech krajów). Czas trwania lekcji: 45 (2 klasy) lub 60 minut (3 klasy).

Językiem Programu jest angielski i będziemy starali się porozumiewać w tym języku, ale oczywiście, jeśli będzie to konieczne, pomożemy w tłumaczeniach.

Więcej informacji o wirtualnych lekcjach „Jak się masz?” na stronach:

Więcej informacji o Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na stronie: www.pbu2020.eu/pl.

Dodana: 2 marzec 2021 14:30

Zmodyfikowana: 2 marzec 2021 15:29