Inauguracja Sieci Otwartych Innowacji

W dniach 12-14 listopada 2023 r. miała miejsce Konferencja Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy.  Współorganizatorami spotkania była Politechnika Białostocka, Fundacja Rozwoju Politechniki Białostockiej, Krajowe Klastry Kluczowe (Klaster Obróbki Metali, Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych) oraz partner strategiczny - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dodatkowego wsparcia udzieliła również Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, ILK TU Dresden i Fraunhofer IKTS.

Konferencja i towarzyszące jej wydarzenia pozwoliły na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w inżynierii materiałowej i mechanicznej oraz budownictwie w kraju i za granicą.

Jednym z prelegentów spotkania była Pani Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP, która przedstawiła możliwości wsparcia badań i innowacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Wydarzenie zainaugurowało powstanie Sieci Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego.

Powrót na początek strony