ICT. Czy to nasza nowa inteligentna specjalizacja?

O przyszłości poszczególnych branż lokalne władze dyskutowały podczas posiedzenia Podlaskiego Forum Terytorialnego.   

Spotkanie odbyło się 8 października w formie wideokonferencji. Członkowie Forum i Grupy Roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki zapoznali się z dwoma raportami przygotowanymi przez ekspertów na zlecenie Komisji Europejskiej.

Pierwszy z nich zaprezentował  Tomasz Kulisiewicz. Dotyczył on m. in. analizy firm informatycznych w regionie, ich kondycji i infrastruktury dostępowej. Ekspert omówił też kwestię potencjału podlaskich uczelni, zwłaszcza wydziałów informatycznych oraz parków technologicznych. Jego zdaniem największe szanse na rozwój w województwie podlaskim ma farmacja i medycyna.

Ciekawa dyskusja rozgorzała wokół branży ICT. Uczestnicy Forum podkreślali, że jest ona bardzo potrzebna w regionie, lecz na miejscu brakuje specjalistów, gdyż tych wchłania  Warszawa. Tomasz Kulisiewicz nie zgodził się jednak z tymi uwagami. – Branża ICT nie powinna być priorytetem Podlasia. Wypromowanie jej wymagałoby nieadekwatnych, ogromnych wysiłków finansowych – mówił.

Autorem drugiego badania jest Krzysztof Gulda. Jego ekspertyza koncentrowała się na efektach, jakie przyniósł Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego (RIS3).

Zostały w nim wskazane dziedziny, w których województwo podlaskie już przoduje. To tzw. specjalizacje wiodące: sektor rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, medyczny oraz ekoinnowacje i nauki o środowisku. Gulda zapewnił, że pozycja tych branż jest niezwykle silna na lokalnym rynku.  – Urząd Marszałkowski doskonale poradził sobie z wdrażaniem  RIS-u – podsumował. 

Jego analiza szukała odpowiedzi: na ile obecny  Plan rozwoju spełnia kryteria przyszłej perspektywy finansowej, jakie zapisy powinny zostać zmienione i w jakich obszarach. – Należy uzupełnić dane statystyczne na niższym poziomie, bo pozwoli to lepiej wychwycić różne zjawiska – zaznaczył ekspert.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego podkreśliła, że raport będzie bardzo szczegółowo analizowany. – Wnioski płynące z tego badania zostaną uwzględnione przy aktualizacji Planu rozwoju przedsiębiorczości – zadeklarowała.

Na zakończenie spotkania zastępca dyrektora Wioletta Dąbrowska omówiła też prace nad programowaniem kolejnej, unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Uczestnikom spotkania zaprezentowała harmonogram prac na projektem Umowy Partnerstwa oraz przedstawiła główne założenia projektów wspieranych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. – Pracujemy coraz intensywniej nad nowym programem operacyjnym i w najbliższym czasie będzie więcej spotkań tematycznych – zapewniła.

Prezentacja Tomasza Kulisiewicza (PDF 508 kB)

Prezentacja Krzysztofa Guldy (PDF 783 kB)

Dodana: 12 październik 2020 12:23

Zmodyfikowana: 12 październik 2020 12:24