Harmonogram naborów wniosków na 2023 rok w ramach programu regionalnego

Zarząd Województwa Podlaskiego, na posiedzeniu 17 listopada, przyjął harmonogram naborów wniosków na 2023 rok w ramach programu regionalnego.

W harmonogramie zaplanowano dwa nabory skierowane do jednostek samorządu terytorialnego:

  • konkurs w ramach Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF będzie dotyczył instalacji energooszczędnego oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej. Budżet konkursu wynosi 17 mln zł.
  • konkurs w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu będzie dotyczył inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze, takich jak tereny wypoczynkowe czy ścieżki dydaktyczne. Budżet naboru wynosi 6 mln zł.

Oba konkursy zostały zaplanowane na styczeń 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Harmonogram dostępny jest na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.

Powrót na początek strony