Greater Paris Metropolis poszukuje partnerów do projektu w programie URBACT IV

Partner wiodący Greater Paris Metropolis poszukuje partnerów wśród miast europejskich do wspólnego ubiegania się o wsparcie programu URBACT IV.

Program: URBACT IV – Sieć Planowania Działań

Project: Cities@Heart

 

Opis idei projektu: w trudnych czasach, jakie ostatnio przeżywa świat, podejmowanie decyzji politycznych na wszystkich szczeblach ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej, sprawiedliwej i ekologicznej przyszłości w Europie (UE). Pandemia, brutalnie rozgrywająca się w kontekście ogólnego głębokiego kryzysu gospodarczego , po której nastąpiła wojna na Ukrainie , pokazała potrzebę skutecznej, natychmiastowej reakcji na wszystkich poziomach, uwzględniającej teraźniejszość i przyszłość.

Cities@Heart proponuje utworzenie partnerstwa miast o różnej wielkości i pochodzenia, wspólnej metodologii dostosowanej do każdego terytorium w celu wspierania procesu decyzyjnego, wdrażania, wydajności i sprawnego prowadzenia zrównoważonych polityk miejskich.

Poszukujący partnerów: Greater Paris Metropolis to francuska miejska instytucja międzygminna , która zrzesza łącznie 131 miast , w tym Paryż. Rozciąga się w sumie na 814 km² i zamieszkuje łącznie 7,2 miliona mieszkańców , z których większość koncentruje się w Paryżu, a pozostałe 70% jest podzielone między pozostałe 130 gmin.

Poszukiwani partnerzy: władze publiczne lub podmioty prawa publicznego. Uniwersytetom i ekspertom specjalizującym się w danej dziedzinie i/lub zainteresowanym tą dziedziną również zostanie zaproponowana pozycja partnera lub obserwatora w partnerstwie.

Budżet: dla każdego partnera szacunkowy całkowity budżet wynosi od 50 000 € do 80 000 €, w tym od 95% do 50% całkowitych wydatków zrefundowanych i od 5% do 50% na własny koszt w zależności od poziomu współfinansowania.

Więcej informacji w załączonym opisie projektu. Dodatkowo załączono także kwestionariusz dla partnera projektu.

Link do strony: https://urbact.eu/partnersearchtool/citiesheart.

Kontakt:

Powrót na początek strony