Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – weź udział w wysłuchaniu

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Jednym z nich jest Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Wysłuchanie publiczne w sprawie założeń następcy programu Wiedza, Edukacja, Rozwój odbędzie się 17 czerwca.

"Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność - to główne obszary działania Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Jego budżet to ponad 4 miliardy euro. Chcemy poznać państwa uwagi oraz opinie na temat założeń, kierunków i form wsparcia wskazanych w programie. Zapraszamy do udziału w wysłuchaniu"  - mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wysłuchanie publiczne dotyczące FERS odbędzie się 17 czerwca w godz. 10.00-15.00. Aby zabrać głos podczas wysłuchania, należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

Rejestracja trwa do 15 czerwca 2021 roku, do godz. 10.00. Wysłuchanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundusze na rozwój społeczny

Pieniądze z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego będziemy inwestować  między innymi w poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, edukację i  zdrowie.

Celem FERS będzie poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie z FERS trafi także na zwiększenie dostępności opieki żłobkowej. FERS będzie koncentrował się także na jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. W obszarze zdrowia, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze unijne w ramach FERS wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi.

Czym są wysłuchania?

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie organizuje Fundacja Stocznia i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Harmonogram wysłuchań i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wysluchania-nowaperspektywa.pl.

Czekamy na Państwa opinie

Nadal można wziąć udział w konsultacjach społecznych programu. Ich celem jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w FERS. Na stronie www.power.gov.pl jest dostępny dokument programowy oraz formularz do zgłaszania uwag. Na Państwa opinie czekamy do 9 lipca.

źródło: www.power.gov.pl

Dodana: 15 czerwiec 2021 09:43

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2021 09:43