Fora Poszukiwania Partnerów w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

Sekretariat Wspólny Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ramach nadchodzącego naboru projektów do wzięcia udziału w Forach Poszukiwania Partnerów.

Pierwsze forum odbędzie się w Rzeszowie w terminie 18-20 kwietnia 2023 r. i skierowane będzie do wnioskodawców w priorytecie ZDROWIE.

Kolejne spotkanie zostanie zorganizowane w Lublinie w dniach 26-28 kwietnia 2023 r. i adresowane będzie dla wnioskodawców w priorytecie ŚRODOWISKO.

Więcej informacji i możliwość rejestracji można znaleźć tu.

Ilość miejsc ograniczona.

Powrót na początek strony