Europejska Noc Naukowców i Europejski Zielony Ład: szansa na wsparcie z programu Komisji Europejskiej

W ramach programu KE Horyzont 2020 można się starać o dofinansowanie w trzech konkursach. Dotyczą one: organizacji Europejskiej Nocy Naukowców, zmian behawioralnych, społecznych i kulturowych w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz z zmniejszenia wpływu chemikaliów na ludzi i środowisko.

Pierwszy konkurs dotyczy koordynacji i wsparcia organizacji  Europejskiej Nocy Naukowców. Wnioski przyjmowane są jeszcze tylko do 12 stycznia 2021 roku.

Europejska Noc Naukowców odbywa się co roku i rozpoczyna zazwyczaj w ostatni piątek września. Ma na celu przybliżenie ogółowi społeczeństwa pracy naukowców, zwiększenie świadomości na temat ich działalności badawczej i innowacyjnej, wspierania publicznego uznania dla naukowców.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Komisji Europejskiej

Kolejna szansa na wsparcie unijne w ramach tego programu dotyczy zmian behawioralnych, społecznych i kulturowych w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Składanie wniosków upływa 26 stycznia 2021 roku.

Zielony Ład to wielkie wyzwanie, Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Wszystkie obszary Zielonego Ładu, od działań klimatycznych po zerowe zanieczyszczenie, wymagają znacznych zmian w praktykach społecznych i zachowaniu jednostek, społeczności oraz organizacji publicznych i prywatnych. Zmiany te dotyczą na przykład mobilności, minimalizowania emisji związanych z ruchem drogowym i zużycia energii, ochrony lub przywracania różnorodności biologicznej, itp.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Komisji Europejskiej

Trzeci konkurs dotyczy również wdrażania Zielonego Ładu. A konkretnie wspierania nauki regulacyjnej w zakresie zmniejszania narażenia ludzi i środowiska na skutki chemikaliów i farmaceutyków. Tu również termin upływa 26 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Komisji Europejskiej

 

 

Dodana: 7 styczeń 2021 09:08

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2021 09:08