Eksperci dyskutowali o nowej perspektywie

10 czerwca w Białymstoku odbyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej.

Zespół działa przy Konwencie marszałków RP i składa się z przedstawicieli 16 województw. Pełni rolę opiniodawczą i doradczą m.in. w sprawach związanych z przygotowywaniem krajowych dokumentów strategicznych czy projektów aktów prawnych. Inspiruje też inicjatywy, których celem jest rozwój społeczno-gospodarczy regionów, jak również dba o interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania funduszy europejskich.

W pierwszym półroczu 2021 roku Zespołowi przewodniczy województwo podlaskie. Spotkanie, które zorganizowano w Białymstoku, miało charakter częściowo hybrydowy. Niektórzy uczestnicy wzięli w nim udział przy pomocy platformy internetowej.

Poruszone tematy dotyczyły przede wszystkim programowania i wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz dodatkowych środków dla tej perspektywy tj. REACT EU. W dyskusji wziął udział Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Starano się też wypracować wspólne stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie m.in. projektów kolejowych w nowej perspektywie i ich wsparcia z poziomu krajowego oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Dodana: 10 czerwiec 2021 18:18

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 18:19