Dzień Otwarty w programie Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Wspólny Sekretariat Programu zaprasza na spotkanie informacyjne online dla osób przygotowujących się do złożenia wniosku o dofinansowanie w pierwszym naborze.

Pierwszy nabór wniosków Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 rozpoczął się 31 maja i potrwa do 31 lipca do godziny 16:00. Nabór jest otwarty wyłącznie dla priorytetów ŚRODOWISKO oraz ZDROWIE (wszystkie cele szczegółowe). Szczegółowe informacje na temat naboru na stronie Programu.

W związku z dużym zainteresowaniem naborem, oprócz już prowadzonych szkoleń Wspólny Sekretariat organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych aplikantów Programu PL-UA, które odbędzie się 20 lipca od godz. 10:00. Spotkanie będzie prowadzone w formie online, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych osób.

Podczas spotkania pracownicy Wspólnego Sekretariatu udzielą odpowiedzi na wcześniej zadane pytania (zgodnie z kolejnością zagadnień przedstawionych w Podręczniku Programu). Pytania (maksymalnie 1000 znaków) należy kierować za pomocą formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 lipca 2023 r.  

Link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom na dzień przed spotkaniem, tj. 19 lipca.

Źródło: Strona programu Polska-Ukraina

Powrót na początek strony