Dotacje na pogłębianie współpracy polsko-czeskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”. Mogą w nim wziąć udział  organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, samorządy oraz instytuty badawcze. Termin zgłaszania projektów upływa 30 grudnia 2020 roku. Pula w konkursie wynosi 435 tys. zł.

Celem konkursu jest nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej. Ponadto ma on służyć pobudzaniu  polsko-czeskiej współpracy w różnych obszarach, m.in. kultury, edukacji, współpracy młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska, innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii. Kolejnym celem jest wzmocnienie  polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Zgłoszony projekt może dotyczyć tylko jednego celu. Ze względu na panującą pandemią, przy realizacji sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz narzędzi komunikacji. 

Maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu to 80 tys. zł. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny.

Warunkiem koniecznym jest udział w projekcie przynajmniej  jednego partnera czeskiego.

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie MSZ.

Dodana: 26 listopad 2020 11:37

Zmodyfikowana: 26 listopad 2020 11:37