Dotacje na informacje. O polityce rolnej

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów informujących opinię publiczną o wspólnej polityce rolnej. Termin składania wniosków upływa 21 stycznia 2021 roku.

Projekty mogą obejmować:

  • programy telewizyjne dotyczące rolnictwa i innowacji,
  • wizyty w gospodarstwie,
  • kampanie informacyjne,
  • działalność audiowizualną i medialną,
  • aplikacje na smartfony i tablety.

Przepisy europejskie określają dwa cele wszystkich środków informacyjnych:

  • wyjaśnienie i podniesienie świadomości na temat wsparcia UE dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR
  • angażowanie rolników i innych podmiotów na obszarach wiejskich oraz informowanie szerszej opinii publicznej o WPR.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia lub władze krajowe czy samorządowe.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Dodana: 1 grudzień 2020 12:55

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2020 12:55