Dodatkowe spotkanie informacyjne dot. programów transnarodowych i międzyregionalnego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, Departament Współpracy Terytorialnej zaprasza do udziału w czwartym już spotkaniu informacyjnym na temat programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do potencjalnie zainteresowanych  aplikowaniem w ramach ww. programów instytucji w regionie, które nie miały okazji uczestniczyć w poprzednich spotkaniach (30 marca, 15 i 16 kwietnia).

Spotkanie odbędzie się on-line, 28 kwietnia br. 

Program i informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie: www.europasrodkowa.gov.pl.

Dodana: 19 kwiecień 2021 15:00

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2021 15:00