Dodatkowe miliony euro oraz zwiększenie obszarów programów Interreg

W wyniku decyzji podjętych przez Komisję Europejską, programy Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027 oraz Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 będą miały zwiększoną alokację.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i swoją decyzją o pełnym wdrożeniu wszystkich sankcji unijnych Komisja Europejska w 2022 roku zawiesiła współpracę z Rosją i z jej sojusznikiem – Białorusią w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI – współpraca transgraniczna) oraz w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Decyzja oznacza jednocześnie zamknięcie współpracy z obydwoma krajami
w programach w ramach nowego okresu programowania 2021-2027.

W dniu 14 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska zmieniła decyzje wykonawcze określające wykaz programów Interreg, ich całkowite kwoty wsparcia, a także obszary wsparcia programem Interreg (poniżej linki do ww. decyzji wykonawczych).

Województwo podlaskie znajduje się w obszarze wsparcia 2 programów współpracy transgranicznej Interreg, które zyskały w  wyniku decyzji Komisji:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1635 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/74 określającą wykaz programów Interreg i całkowitą kwotę łącznego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z każdego unijnego instrumentu finansowania zewnętrznego dla każdego programu oraz wykaz kwot przesuniętych między komponentami w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na lata 2021–2027

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1638 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/75 ustanawiającą wykaz obszarów objętych programem Interreg, które mają otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, w podziale według komponentów i programów Interreg w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Powrót na początek strony