DNSH („Do No Significant Harm”) – szkolenie dotyczące inwestycji w KPO

Zapraszamy Państwa na szkolenie mające na celu lepsze przygotowanie administracji regionalnej do wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang."Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód) w inwestycjach realizowanych w ramach KPO.

Szkolenie jest częścią projektu „Ogólne wsparcie techniczne na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcja Generalna ds. wspierania reform strukturalnych.

W czasie szkolenie omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania zasady DNSH).
  • Zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH).
  • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.09.2023 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Szczegółowa agenda w załączeniu.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, najpóźniej do 04.09.2023 r. 

Chcąc jak najlepiej dostosować nasze szkolenie do Państwa potrzeb, prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety składającej się z 11 pytań zamkniętych.

Prosimy o wypełnienie ankiety w ciągu najbliższych 14 dni od otrzymania tej wiadomości. Oto link do ankiety: Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej - zasada DNSH.

Ewentualne pytania dot. kwestii organizacyjnych prosimy przesyłać na adres: dnsh@mfipr.gov.pl

Powrót na początek strony