Co zrobić, aby młodzi zostali? O strategii rozwoju regionu podczas XV sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

Głównym tematem XV posiedzenia młodzieżowego sejmiku (26.04 br.) była prezentacja dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanny Sarosiek dotycząca aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Wystąpienie wywołało dyskusję, podczas której młodzi radni wymienili się spostrzeżeniami na temat wizji rozwoju regionu.

Powinniśmy częściej rozmawiać o tym, czego wy oczekujecie w nowej strategii – powiedziała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kluczowym punktem prezentacji był temat postępującego wyludniania się naszego regionu. Dyrektor poinformowała, że nasze województwo zamieszkuje 206 tysięcy osób w wieku przedprodukcyjnym. Pod tym względem zajmujemy 14. miejsce wśród 16 regionów. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku osób w wieku produkcyjnym, gdzie w rankingu województw także plasujemy się na odległym, 14. miejscu.

– Niestety tych osób wciąż ubywa. Celem samorządu województwa w kontekście nowej strategii jest przedstawienie takiej wizji regionu w 2030 roku, żebyśmy nie byli obszarem, gdzie grupy przedprodukcyjnej jest tak mało. Naszym zadaniem jest zatem zahamowanie procesów migracji w celach zarobkowych i edukacyjnych, które często są bezpowrotne. Dziś rozmawiam z wami po to, aby wysłuchać waszych opinii na temat tego, co zrobić, żebyście zostali i tutaj zakładali rodziny – dodała Joanna Sarosiek.

Radni zgłosili swoje uwagi dotyczące określenia priorytetów i kierunków rozwoju regionu. Najczęściej wygłaszanym postulatem było zwiększenie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami, które mogłyby zagwarantować młodym pracę i godziwe wynagrodzenie już na etapie nauki. Był też pomysł utworzenia nowych kierunków studiów wyższych.

– Brak możliwości nauki na takich kierunkach jak rolnictwo, eko-rolnictwo i weterynaria ma znaczący wpływ na to, że nasze województwo nie jest dostatecznie atrakcyjnym miejscem do nabywania kompetencji. To może być przyczyną tego, że młodzi wyjeżdżają poza granice regionu – tak argumentował jeden z radnych.

Ważnym problemem, wskazanym przez większość uczestników dyskusji, była niedostateczna liczba miejsc pracy odpowiadających potrzebom uczniów i studentów oraz brak interesujących ofert kształcenia młodzieży na etapie edukacji.

– Uważam, że powinno się umożliwić studentom rozwijać swoją działalność gospodarczą. Dobrym wyjściem byłoby także kierowanie studentów na praktyki płatne. W ten sposób nasze uczelnie zyskałyby na atrakcyjności. Podobnie jak szkoły zawodowe i technika, które podejmą współpracę z przedsiębiorstwami wzorem Wysokiego Mazowieckiego. Tam szkoły zawodowe znakomicie współpracują z firmą Mlekovita, która zapewnia pracę uczniom – dodał radny.

Dyskusja dyrektor Sarosiek z młodzieżą zaowocowała obietnicą złożenia na piśmie postulatów do przygotowywanej strategii.

W dalszej części obrad m.in. omówiono wizję III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego i podsumowano prace obecnej kadencji.

Dodana: 27 kwiecień 2019 18:45

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 11:13