Centrum Wsparcia Doradczego. Partnerstwo drogą do sukcesu

38 partnerstw, skupiających samorządy, otrzyma wsparcie ekspertów. Pomogą im przygotować strategie rozwoju i projekty do realizacji. W poniedziałek, 23 listopada, rozpoczął się pilotaż projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”. W tej inicjatywie uczestniczą trzy partnerstwa z Podlaskiego.

Z tej okazji Związek Miast Polskich zorganizował konferencję.  Otworzyła ją wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, jak ważne jest wsparcie samorządów lokalnych w ich drodze do rozwoju. 

– W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wierzymy, że samorządy lokalne, dzięki przemyślanym i dobrze przygotowanym projektom mogą rozwijać się szybciej. Dlatego rozpoczęliśmy wdrażanie w formie pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego, które ma pomóc samorządom z całej Polski wydobyć ich potencjał tak, aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój – podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do projektu zostało wybranych 38 partnerstw, które zawiązały gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców. To  obszary, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Powołanie Centrum to dla nich duża szansa. – Ponad 70 świetnych ekspertów będzie doradzać tym samorządom. Pomogą im wypracować strategię rozwoju, pakiet projektów kluczowych, a spośród nich wybiorą jeden, do którego zostanie przygotowana pełna dokumentacja – zapowiedział Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w MFiPR.

Partnerskie Podlaskie

O przedstawienie własnych przemyśleń i doświadczeń na temat partnerstwa i wynikających z niego korzyści zostali poproszeni przedstawiciele gmin, miast i województw. Dużym wyróżnieniem dla Podlaskiego był fakt, że to właśnie nasz samorząd, spośród szesnastu w kraju, został poproszony o zaprezentowanie takiej opinii.

W imieniu Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, uczyniła to Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podkreśliła, że nasz region bardzo ceni partnerstwo. Ma je nawet wpisane w przyjętą w kwietniu tego roku Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. – Nasze hasło, nasza wizja rozwoju to 4P. W 2030 roku Podlaskie widzimy jako przedsiębiorcze, partnerskie, perspektywiczne – wyliczała Joanna Sarosiek.

Zaznaczyła, że nasz region jest nastawiony nie tylko na współpracę wewnątrzregionalną czy współpracę z innymi regionami w Polsce i w Unii Europejskiej, ale także na współdziałanie z partnerami spoza UE, a w szczególności krajami wschodnimi.

Liderzy w RLKS

Korzyści, wynikających ze współpracy, jest w naszym województwie wiele. Przykład? Białystok i dziewięć ościennych gmin zawiązało Białostocki Obszar Funkcjonalny. Co prawda, celem było pozyskanie środków z Funduszy Europejskich, ale współpraca przeniosła się również na inne poziomy, np.: wspólne zakupy energii elektrycznej.

Podlaskie jest również jednym z dwóch regionów w kraju, który realizuje RLKS, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. RLKS to przedsięwzięcie prowadzone we współpracy z lokalnymi grupami działania, w oparciu o lokalne strategie rozwoju. Gminy, zrzeszone w LGD-ach, otrzymują wsparcie na oddolne inicjatywy, potrzebne lokalnym społecznościom.

To nie wszystko. Samorząd województwa może pochwalić się doświadczeniami we współpracy z podlaskimi miastami, gminami i powiatami. Tworzy wspólne struktury, instytucje, centra czy też realizuje wspólnie projekty. Przykładem takiego współdziałania jest projekt szkoleniowy i doradczy z zakresu obsługi  inwestora, który region wdraża z 58 samorządami.

Trzy partnerstwa w pilotażu

Natomiast w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego uczestniczyć będą trzy partnerstwa z Podlaskiego: „Ziemia Wysokomazowiecka”, „Wiele gmin – jeden cel” i Porozumienie Terytorialne „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.

Dla czwartego, z zawiązanych w regionie partnerstw, czyli Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, samorząd województwa zamierza utworzyć oddzielne centrum doradcze, które pomoże przygotować mu strategię terytorialną wraz z pakietem projektów kluczowych.  Będzie to podobny projekt, jak ten, który zainaugurowało właśnie MFiPR, tyle że w mniejszej, bo regionalnej, skali.

– Podlaskie bardzo docenia znaczenia partnerstwa, dlatego jeden z trzech celów naszej Strategii zakłada rozwijanie współpracy i partnerstwa – podkreśliła Joanna Sarosiek.

Ełk zaprzyjaźnia się z sąsiadami

O doświadczeniach miasta opowiadał Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Miasto Ełk wraz gminą Ełk sześć lat temu utworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny, który w imieniu tych dwóch samorządów stara się wsparcie z Funduszy Europejskich. – Takie partnerstwo przynosi pieniądze i możliwość rozwoju. Uzyskaliśmy już 82 miliony złotych z Unii Europejskiej i budżetu państwa na nasze inwestycje. W przyszłej perspektywie finansowej również planujemy współpracę – zaznaczył Tomasz Andrukiewicz. Prezydent Ełku zapowiedział również rozwój współpracy w ramach EGO, terenu obejmującego Ełk, Olecko i Gołdap.

Z kolei Waldemar Gaida, wicestarosta strzelecki opowiedział o współpracy powiatu strzeleckiego z sąsiednimi gminami w organizacji przewozów autobusowych.

Dolina Zielawy na topie!

Piotra Dragana, wójta gminy Wisznice również nie trzeba przekonywać do zawierania partnerstw. Wymienił wiele projektów, które gmina realizowała i realizuje z innymi gminami. Przykładem jest „Czysta energia w Dolinie Zielawy”, inwestycja, którą gmina wykonała z czterema innymi gminami: Sosnówka, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz. Projekt polegał na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW i montażu 925 zestawów solarnych w domach prywatnych i w obiektach instytucji publicznych. Został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012.

500 osób online

Jak się okazało, tematyka konferencji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej, za pośrednictwem internetu, blisko 500 osób.

Prezentacja województwa podlaskiego przedstawiona podczas konferencji (PDF 1.23 MB)

Pozostałe prezentacje przedstawione podczas konferencji

Dodana: 24 listopad 2020 08:15

Zmodyfikowana: 26 listopad 2020 13:34