Ambitne Podlaskie. Nowa Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego

Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął na dzisiejszym posiedzeniu (27 kwietnia) Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa.

– Zachęcam do przyjęcia tej Strategii – zwrócił się do radnych wojewódzkich podczas sesji Sejmiku Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Jest to, w mojej ocenie, dobry dokument, solidnie przepracowany, który uwzględnia wiele uwag zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji. Jego zadaniem jest stworzenie ogólnych ram, aby można było szybko reagować używając konkretnych narzędzi, którymi są: budżet województwa i Regionalny Program Operacyjny – powiedział marszałek, nawiązując do kryzysu, z jakim boryka się teraz cały świat.

Eksperci: Strategia aktualna w dobie pandemii

– Rolą strategii jest między innymi budowanie odporności regionu na zakłócenia procesów rozwojowych – zaznaczyła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. – Zarząd Województwa zdecydował się na stworzenie strategii uniwersalnej, która nam na to pozwala.

Joanna Sarosiek poinformowała radnych wojewódzkich, że po wybuchu pandemii, pracownicy urzędu wspólnie z ekspertami współpracującymi przy tworzeniu Strategii, przeanalizowali jej zapisy. Okazało się, że kierunki, jakie są w niej wskazane, czyli inwestowanie w ludzi i gospodarkę, nowoczesne przemysły ani trochę nie straciły na aktualności.

Dyrektor Sarosiek przytoczyła opinię jednego z ekspertów – prof. Jacka Szlachty, kierownika Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i wiceprzewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, który podkreślił:  – Przygotowane w Strategii cele i kierunki działań stawiają na budowanie silnego regionu w oparciu o zasoby, które będą na pewno ważne, niezależnie od trudności, jakie przeżywamy obecnie. Tym bardziej należy podkreślić znaczenie kompetencji mieszkańców, w tym powszechnego stosowania technologii informatycznych, rozwoju nowoczesnego przemysłu, inwestowania w potencjał ochrony zdrowia, a także sprawność instytucji, które powinny pozwolić województwu jak najlepiej przeprowadzić działania związane z ograniczaniem skutków załamania gospodarczego na poziomie unijnym i krajowym.

Wizja w haśle 4P

Zapisy Strategii mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym plany rozwoju poszczególnych sektorów: transportu, zdrowia, polityki społecznej, na strategie samorządowe).

SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijamy przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła. Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji. I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami.

To ambitne cele, ale misja naszej Strategii brzmi: „Ambitne Podlaskie”. 

Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Najważniejsze daty:

  • 25 czerwca 2018 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
  • 23 października 2018 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął założenia procesu aktualizacji SRWP.
  • 26 listopada 2019 roku – 8 stycznia 2020 roku – w tym terminie odbyły się konsultacje społeczne projektu. Miały miejsce cztery spotkania konsultacyjne, o Strategii przedstawiciele UMWP rozmawiali również na wielu spotkaniach z różnymi gremiami (przedsiębiorcami, seniorami, radnymi). Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl oraz tradycyjnie pocztą. Wpłynęło 150 uwag. Część z nich została uwzględniona.
  • 9 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i skierował go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.
  • 27 kwietnia 2020 roku Sejmik przyjął Strategię.

Prezentacja założeń Strategii przedstawiona podczas posiedzenia Sejmiku

Dodana: 27 kwiecień 2020 13:38

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2020 12:09