Ambitne Podlaskie, ambitne Grajewo. Dyskusja o Strategii

Tym razem o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 eksperci i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego rozmawiali z mieszkańcami powiatu grajewskiego. Spotkanie, które odbyło się 8 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie, było ostatnim w ramach konsultacji społecznych  tego projektu.

Było to zarazem pierwsze spotkanie na temat Strategii, którego inicjatorem był samorząd lokalny, a nie Urząd Marszałkowski. Zorganizował je bowiem powiat grajewski. – Bardzo dziękujemy panu staroście za tę inicjatywę – powiedziała na początku spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Starosta grajewski Waldemar Remfeld przyznał, że zależało mu na tym spotkaniu, ponieważ kształt Strategii będzie miał wpływ na rozwój całego województwa, w tym również powiatu grajewskiego. Warto więc przed jej uchwaleniem dyskutować nad zapisami dokumentu. – Nie tylko Podlaskie jest ambitne, Grajewo również – przyznał.

Spis inwestycji? Nie tu

Na początku spotkania dyrektor Joanna Sarosiek przedstawiła założenia projektu Strategii. Cele strategiczne tego projektu to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. – Natomiast wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – stwierdziła. – A nasza misja, której nie ma w obowiązującej Strategii, brzmi: Ambitne Podlaskie!

Joanna Sarosiek uprzedziła również, że Strategia jest celowo dokumentem dość ogólnym, aby nie zawężać możliwości rozwoju do tych jedynie rozwiązań, które zostały do niej wpisane. Zawiera bowiem wizję rozwoju do 2030 roku. Nie można przewidzieć różnych wydarzeń, w tym geopolitycznych, które mogą mieć miejsce w tym czasie. – Strategia jest wyznacznikiem, do czego nasz region aspiruje. Nie jest spisem inwestycji, nie zawiera nazw projektów. Na to jest miejsce w programach operacyjnych, dokumentach niższego rzędu, jak regionalny plan transportowy – wyjaśniła dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Po tym wprowadzeniu, przyszedł czas na dyskusję. Uczestnicy spotkania, wśród których było wielu przedstawicieli samorządów lokalnych i przedsiębiorców, byli bardzo zainteresowani wizją rozwoju, możliwościami i wyzwaniami, jakie stoją przed Grajewem.

Turystyka, e-usługi, energia odnawialna

Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki postulował o wyraźne zaznaczenie roli turystyki, jako jednego z kierunków rozwoju województwa. Podkreślił, że właśnie turystyka jest bardzo ważna dla tego miasta (i całego powiatu), zwłaszcza że Rajgród ma ambicje stać się uzdrowiskiem.

Prof. Bogusław Plawgo, jeden z ekspertów pracujących nad projektem Strategii, odpowiedział, że turystyka jest rzeczywiście ważna, ale tylko dla niektórych gmin, takich właśnie jak Rajgród, które mają ku temu warunki. –  Nie pociąga natomiast za sobą rozwoju gospodarczego całego województwa, nie może być więc receptą dla wszystkich gmin. Ale dla Państwa, na pewno tak – stwierdził.

Bogdan Chorosz, dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.  wnioskował o zwiększenie wsparcia dla zakładów opieki zdrowotnej oraz ujednolicenie systemów informatycznych na szczeblu centralnym.

To drugie zagadnienie nie mieści się w kompetencjach samorządu województwa, o czym przypomniała dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, natomiast rozwój wszelkich e-usług, w tym e-zdrowia jest zawarty w projekcie, podobnie jak rozwój usług medycznych.

Maciej Bednarko, zastępca burmistrza Grajewa postulował, aby do projektu, w którym mowa o planowanej rewolucji energetycznej (mieszkańcy i podlascy przedsiębiorcy mają  stać się właścicielami odnawialnych źródeł i czerpać z nich zyski) dodać zapis o klastrach energii, które trzeba – jego zdaniem – wspierać. Zaapelował również o kontynuację działań rewitalizacyjnych i zarezerwowanie dla nich środków w przyszłej perspektywie finansowej.

Strategia dla wszystkich mieszkańców

Poruszanych tematów było bardzo dużo, nie wszystkie jednak odnosiły do projektu SRWP, a bardziej do dokumentów niższego rzędu. Wiele osób podnosiło na przykład problem słabej infrastruktury transportowej, temat ten pojawiał się zresztą na wszystkich spotkaniach konsultacyjnych. I za każdym razem, w Grajewie również, dyrektor Joanna Sarosiek przypominała, że Strategia nie zawiera spisu planowanych inwestycji drogowych, na to jest miejsce w regionalnym planie transportowym, który będzie aktualizowany właśnie w tym roku.

Wśród poruszanych kwestii znalazły się m.in. rozwój przemysłu meblarskiego i drzewnego, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, potrzeba budowy zbiorników retencyjnych, wsparcie gmin obejmujących obszary chronione.

– Dziękujemy za to spotkanie. Cieszy mnie, że nie zanegowaliście Państwo żadnego punktu w projekcie, a jedynie wnioskowaliście o rozszerzenie czy dodanie niektórych kwestii. Wszystkie uwagi przeanalizujemy, ponieważ chcemy, aby każdy z Was mógł się podpisać pod tą Strategią – powiedziała Joanna Sarosiek.

A starosta grajewski przyznał, że poruszone podczas dyskusji tematy pokazały skalę problemów, z jakimi mierzy się powiat. – Zależy nam, aby mieszkańcom dobrze się u nas żyło, dlatego będziemy pracować nad rozwiązaniem tych problemów – zapewnił starosta Waldemar Remfeld.  I zapowiedział, że starostwo będzie tworzyć własną strategię rozwoju.

Termin spotkania był zarazem ostatnim dniem konsultacji projektu Strategii. Od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku mieszkańcy mogli przysyłać swoje uwagi i opinie na temat projektu dokumentu. Teraz eksperci przeanalizują wszystkie uwagi, które wpłynęły.

Dodana: 9 styczeń 2020 12:11

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2020 09:42