52,9 mld euro na odbudowę po pandemii dla Polski

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego wieloletniego budżetu UE oraz dodatkowych środków na odbudowę gospodarczą w ramach Planu Odbudowy dla Europy, w skład którego wchodzi m.in. Europejski Instrument na rzecz Odbudowy (Next Generation EU).

Jednym z kluczowych elementów pakietu działań antykryzysowych w ramach Next Generation EU  jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Celem RRF jest wsparcie państw członkowskich po kryzysie wywołanym pandemią wirusa Covid-19 poprzez zapewnienie finansowania reform i inwestycji wpisujących się w strategiczne obszary z punktu widzenia KE, tj. transformację cyfrową i środowiskową.

Pula pieniędzy przewidzianych na RRF wynosi 560 mld euro, z czego 250 mld euro przeznaczono na wsparcie w formie pożyczek, a 310 mld euro na dotacje. Polska miałaby otrzymać to 26,8 mld euro w formie dotacji oraz 26,1 mld euro w formie pożyczek (w sumie 52,9 mld euro).

Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez państwa członkowskie z pomocy w ramach RRF. Opracowanie tego dokumentu zostało powierzone Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Poniżej znajdziecie Państwo projekty dokumentów dotyczące tworzenia Krajowego Planu Odbudowy.

Dodana: 13 sierpień 2020 12:03

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2020 12:03