5 mln euro z Funduszy Europejskich dla młodych

Komisja Europejska zainicjowała projekt „Europejska młodzież razem 2020” z budżetem 5 mln euro, w którym mogą uczestniczyć organizacje młodzieżowe działające na poziomie lokalnym. Celem jest pomoc młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności przydatnych m.in. na rynku pracy.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków „Europejska młodzież razem 2020” w ramach programu Erasmus +. Termin składania projektów upływa 28 lipca 2020 roku.

Reakcja na pandemię

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży KE tak tłumaczy ideę konkursu: – Pandemia COVID-19 niewątpliwie zaburza społeczne i ekonomiczne perspektywy młodych ludzi oraz zdolność organizacji młodzieżowych do wspierania ich teraz i w przyszłości. Sektor młodzieżowy może podejmować pozytywne działania i być częścią trwałego ożywienia długoterminowego. Zaproszenie, które ogłosiliśmy, będzie koncentrować się na wsparciu dla organizacji młodzieżowych, aby mogły one podejmować działania na rzecz integracyjnego uczestnictwa i solidarności, również zgodnie z wyzwaniami związanymi z umiejętnościami cyfrowymi i zielonym stylem życia.

Pięciu partnerów w pięciu krajach

Zaproszenie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych, aby zaproponowały projekty z udziałem co najmniej pięciu partnerów w pięciu różnych krajach, które są w stanie zmobilizować młodych ludzi do partnerstwa w krajach objętych programem Erasmus +.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

Dodana: 14 maj 2020 15:10

Zmodyfikowana: 14 maj 2020 15:13