Ludzie to nasz kapitał

Ujemny przyrost naturalny, migracja, ubóstwo i wykluczenie społeczne – to problemy, które są coraz bardziej odczuwalne w naszym regionie. Ale mamy się też czym pochwalić – jesteśmy społeczeństwem młodym, aktywnym i dobrze wykształconym, na dodatek z dużym potencjałem kształcenia. Tak wynika z raportu przedstawionego na spotkaniu zespołu tematycznego, zajmującego się kapitałem ludzkim i społecznym, które odbyło się 16 października. Ten temat bardzo interesuje Podlasian, świadczyła o tym wysoka frekwencja na spotkaniu (ponad 50 osób) oraz gorąca dyskusja, jaka wywiązała się po zakończeniu prezentacji raportu.    

– Strategia to wybór hierarchii priorytetów, który nie uszczęśliwi wszystkich. Jeśli tak będzie, to znaczy, że to zła strategia, zbiór pobożnych życzeń – uprzedził na wstępie Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

Dlatego raportów, które przedstawiają poszczególne zespoły tematyczne, nie możemy traktować jako gotowych rozdziałów przyszłej Strategii. One sygnalizują i wskazują problemy, jakie można wyodrębnić w naszym regionie w danym obszarze. Ale w dalszym toku prac okaże się, czy i w jakiej formie zostaną zapisane w dokumencie.

A raport grupy zajmującej się kapitałem ludzkim i społecznym wskazuje na wiele zagadnień, które należy zauważyć i nad którymi warto się zastanowić. Wiele bolączek kryje na pewno demografia. Więcej Podlasian umiera niż się rodzi, wielu ludzi w tzw. wieku produkcyjnym wyjeżdża z naszego regionu w poszukiwaniu lepszego życia. – Musimy temu przeciwdziałać tworząc tu, u nas, warunki do dobrej i godnej pracy. Tylko tak ich zatrzymamy – stwierdził Daniel Górski.

Ale demografia to nie same minusy w przypadku Podlaskiego. – Jesteśmy społeczeństwem młodym, nieźle wykształconym, z dużym potencjałem kształcenia. Na tych atutach warto budować naszą konkurencyjność – ocenił Hubert Ostapowicz, moderator zespołu.

Problemy, którym na pewno trzeba przeciwdziałać, to rosnące ubóstwo i stopień wykluczenia społecznego, na które narażone są zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach. Do tego dochodzi niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. I stąd, choć jest tak wielu wykształconych ludzi w regionie, i dla nich brakuje ofert zatrudnienia. Bo ich kompetencje nie spełniają oczekiwań pracodawców.

Zespół w raporcie wskazuje również, że trzeba promować aktywność i przedsiębiorczość, postawy prospołeczne, proobywatelskie. Nie da się tego przeprowadzić bez udziału organizacji pozarządowych. Z kolei jeśli chodzi o tematykę zdrowotna, to należy się skoncentrować na  profilaktyce.

Raport został bardzo pozytywnie przyjęty przez uczestników spotkania, którzy od razu, na gorąco, zgłaszali, jak można rozwiązać pewne problemy. I tak, prof. Adam Krętowski, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stwierdził, że należy postawić na kształcenie podyplomowe. – Trwa ono krócej niż normalne studia i łatwiej można je dostosować do potrzeb rynku – zauważył prorektor. Kolejna jego propozycja miała ścisły związek z demografią (w tym pozytywnym aspekcie), a była to budowa przedszkoli i żłobków przy szkołach wyższych. Taka inicjatywa pozwoliłaby rozwijać aktywność zawodową młodym rodzicom.

Natomiast dr Jolanta Koszelew, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, zaproponowała, by stworzyć projekt opieki na młodymi talentami, na etapie szkoły średniej i wyższej. – Teraz nam te talenty wyciekają z regionu już po maturze i nie wracają. Trzeba je hołubić i podlewać – stwierdziła.

W sprawie szkolnictwa, tym razem zawodowego, głos zabrał również Józef Hordejuk z Izby Rzemieślniczej. Postulował, aby w regionie utworzyć centra kształcenia praktycznego, wyposażone w najnowsze technologie, przygotowujące do zawodu.

Z kolei prof. Tadeusz Popławski z Politechniki Białostockiej wskazywał, że naszą regionalną cechą jest zaradność i warto ją przekuć na przedsiębiorczość (ale widzianą nie jako zakładanie firmy, lecz postawę aktywną i kreatywną).  

Dyskusja była długa i gorąca, pełna żywych dysput i trafnych wniosków. Uczestnicy spotkania podkreślali w swoich wypowiedziach, że problemy demograficzne są coraz bardziej zauważalne w naszym regionie i należy im przeciwdziałać. Postulowali też, by wzmacniać i promować postawy aktywne, przedsiębiorcze, bo one wzmacniają rozwój społeczno-gospodarczy województwa – i tu dużą rolę do odegrania mają organizacje pozarządowe. Uczestnicy zwracali też uwagę, że nie rozwiążemy problemu bezrobocia bez zmian w edukacji – kształcenie młodych ludzi musi być dostosowane do potrzeb rynku, a ich kwalifikacje mają odpowiadać na potrzeby pracodawców.

 

– Dziękuję Państwu za tak aktywny udział. Nie gwarantuję, że wszystkie te uwagi znajdą się w Strategii, bo to niemożliwe, ale na pewno będą dla nas inspiracją – podsumował spotkanie dyrektor Daniel Górski i zaprosił uczestników do dalszej współpracy.

Przypominamy, że każdy może przesłać swoje uwagi i propozycje dotyczące aktualizacji tego dokumentu na adres strategia2020@wrotapodlasia.pl

Dodana: 17 październik 2012 10:42

Zmodyfikowana: 17 październik 2012 10:42