Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Prezentujemy Państwu projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, który po raz pierwszy został przedstawiony w środę, 25 września 2019 roku,  podczas specjalnej sesji „Strategie w rozwoju regionów” w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

W przygotowaniu SRWP wzięli udział eksperci: prof. Jacek Szlachta, dr Wojciech Dziemianowicz, dr Bogusław Plawgo. W prace nad dokumentem zaangażowani byli również pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Na kształt Strategii wpływ miały też liczne spotkania na ten temat (4 warsztaty z udziałem przedsiębiorców – ponad 100 uczestników, 15 spotkań z różnymi interesariuszami, w tym z przedsiębiorcami, uczelniami, samorządami, seniorami, młodzieżą).

W listopadzie lub grudniu odbędą się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy regionu będą mogli zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia. W przyszłym roku dokument zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

Dodana: 26 wrzesień 2019 09:00

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2019 09:00