Dolina Rolnicza 4.0

Dolina Rolnicza w województwie podlaskim

Samorząd województwa podlaskiego od dawna zastanawia się nad utworzeniem ekosystemu innowacji rolno-spożywczej, opartego na możliwościach i potrzebach regionu, zwanego Doliną Rolniczą 4.0. Było to tematem wielu spotkań.

Zespół ekspertów: prof. Hazem M. Kalaji ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Tomasz Szejner z University of Cambridge i mec. Andrzej Pancewicz, na zlecenie Komisji Europejskiej, przeprowadził badanie na temat kluczowych elementów Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza.

Badanie to miało określić, jak ma wyglądać ten model ekosystemu i w jaki sposób powinien funkcjonować, by dać optymalne efekty rozwojowe w województwie podlaskim.

W styczniu samorząd województwa podlaskiego poznał jego wyniki, a podczas konferencji, 25 lutego, zaprezentował je publicznie.

Co kryje się pod hasłem „ekosystem Dolina Rolnicza”?

To model gospodarczy, ekosystem, wzorowany na Dolinie Krzemowej, która jest największym naturalnym ekosystemem innowacji technologicznych w USA. „Sztuczne” ekosystemy, właśnie na wzór Doliny Krzemowej, powstały już w wielu miejscach na świecie, między innymi: Japonii, Finlandii, Kazachstanie, Hongkongu, Kalifornii. Każdy z nich jest dostosowany do potrzeb i potencjałów danego regionu.

Nasz model, czyli Dolina Rolnicza, miałby stać się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju specjalizacji województwa podlaskiego –  nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, współpracującego z najnowszymi technologiami, opartego na rodzimym know-how.

To model ekosystemu, w którym płynnie współpracują biznes, szkoły wyższe, szkoły średnie, instytucje otoczenia biznesu, miasta, gminy, tworząc jeden organizm – ekosystem Doliny Rolniczej.

Logo Doliny Rolniczej

Dodana: 26 luty 2020 13:53

Zmodyfikowana: 26 luty 2020 13:56