Zintegrowane inwestycje

Nowy program regionalny zakłada, że 68 mln euro zostanie przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Warto więc wiedzieć, co kryje się pod tym pojęciem.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, ZIT w Polsce będą realizowane głównie w miastach (zwłaszcza wojewódzkich) i w powiązanych z nimi gminach, czyli tzw. obszarach funkcjonalnych. To właśnie na nich samorządy będą mogły realizować wspólnie różnego rodzaju projekty, które będą finansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tych przedsięwzięć powinno być pobudzenie współpracy na obszarach funkcjonalnych, zaspokojenie ich potrzeb oraz rozwiązywanie najważniejszych problemów. Aby jednak otrzymać fundusze na realizację ZIT, konieczne będzie spełnienie określonych warunków. A należą do nich: przygotowanie programu działań ZIT, powołanie związku ZIT (w skład którego wejdzie miasto i jego obszar funkcjonalny), odpowiednia zdolność instytucjonalna, zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji w województwie pomiędzy związkiem ZIT a Instytucją Zarządzającą RPO. Dodatkowym warunkiem może być opracowanie programu działań lub strategii ZIT.

W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białymstoku i  powiązanych z nim gminach ma zostać przeznaczonych 68 mld euro.

 

Dodana: 28 sierpień 2013 10:07

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2013 10:09