Zielone światło dla nowego projektu RPOWP

W piątek, 4 kwietnia, Komitet Sterujący jednogłośnie wydał opinię pozytywną na temat projektu RPOWP 2014-2020 i zarekomendował jego przyjęcie Zarządowi Województwa. Wcześniej, 20 marca, również Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniował projekt.

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego Daniel Górski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawił, na jakim etapie są prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020. Przypomniał, że projekt uległ kilku zmianom. Zostały w nim m.in. uwzględnione uwagi zgłoszone podczas konsultacji oraz nowe rozporządzenia unijne czy wytyczne MIR. Najważniejsze zmiany to utworzenie nowej – IX Osi, przeznaczonej dla lokalnych grup działania oraz rezygnacja z lotniska, a co za tym idzie – zwiększenie alokacji na infrastrukturę drogową.

Komitet Sterujący, pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego, tworzą m.in. samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni, organizacji pozarządowych i administracji. Po krótkiej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oni projekt. We wtorek, 8 kwietnia, trafi on na posiedzenie Zarządu Województwa.

Zanim jednak zostanie przesłany do Brukseli, musi jeszcze zostać  zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które zaopiniuje, czy program jest zgodny z Umową Partnerstwa.

 

Dodana: 7 kwiecień 2014 11:01

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2014 11:01