Zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze

Takie ma być województwo Podlaskie w 2030 roku. Na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które odbyło się w czwartek (18.10.) została zaprezentowana wizja rozwoju regionu. Będzie ona zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

W spotkaniu wzięli udział Jarosław Dworzański, marszałek województwa i Patrick Amblard, dyrektor ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz  Witold Willak, menadżer programów w KE i Katarzyna Ptak, przedstawicielka Dyrekcji ds. Zatrudnienia KE. Obecni byli również eksperci pracujący nad Strategią: prof. Jacek Szlachta, prof. Bogusław Plawgo i dr hab. Wojciech Dziemianowicz. W spotkaniu uczestniczyli też m.in.  Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu EFS i Janina Mironowicz, dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

– Trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – powiedział, otwierając spotkanie marszałek Jarosław Dworzański. – Strategii przyświeca hasło „program powinności wobec pokoleń” – tych, które były, są i które dopiero będą. Musimy działać na rzecz przyszłości. Tak, byśmy nie musieli się wstydzić przed naszymi dziećmi i wnukami – wyjaśnił przesłanie dokumentu.

Marszałek poinformował też o pierwszych spotkaniach poświęconych Strategii, które odbyły się w regionach, a także trwających obecnie spotkaniach, na których prezentowane są efekty prac grup tematycznych. – Jestem przekonany, że przygotowana przez nas Strategia spełni oczekiwania mieszkańców regionu – dodał marszałek.

Wizję rozwoju regionu do roku 2030, która znajdzie się w tym dokumencie przedstawił prof. Jacek Szlachta. Zakłada ona, że województwo podlaskie w roku 2030 jest zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze.

Co to oznacza? Po pierwsze, zielone – bo tutaj znajduje się najwięcej terenów objętych Naturą 2000. Mamy dużo lasów i jesteśmy postrzegani jako „zielona kraina”. To daje szansę na rozwój zielonych (ekologicznych) specjalizacji. Po drugie, otwarte. Dzięki przygranicznemu położeniu i unikalnej wielokulturowości Podlaskie może stać się mentorem (pośrednikiem) w relacjach UE z Europą Wschodnią, a przede wszystkim z Białorusią. Po trzecie, dostępne, co oznacza skrócenie czasu podróży z regionu do sąsiednich województw i poprawienie dostępności Białegostoku ze wszystkich ośrodków powiatowych. Poprawi się też dostęp mieszkańców do usług publicznych oraz możliwości konkurowania o mieszkańców, turystów czy inwestorów. Dostępność jest rozumiana szeroko i dotyczy m.in. transportu, telekomunikacji, Internetu, usług otoczenia biznesowego. Wreszcie, po czwarte Podlaskie jest przedsiębiorcze. Wykorzystuje swoje konkurencyjne atuty do rozwinięcia inteligentnych specjalizacji. Dotyczy to m.in. wykorzystania doskonałych warunków dla produkcji rolniczej (mleka i jego przetworów) oraz ekologicznej żywności, rozwoju produkcji i usług zorientowanych na wschodnich sąsiadów oraz produkcji i usług o wyznaczniku „ekologiczne i zielone”, czyli odnawialnych źródeł energii, technologii przyjaznych środowisku czy life science (np. opieki nad osobami starszymi, turystyki medycznej, rehabilitacji). Region ma wspierać innowacyjność, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

To wizja na najbliższą i kolejne dekady. Dlatego sięga nie roku 2020, jak Strategia, lecz 2030. Dlaczego? – Trzeba myśleć o przyszłości. Podlaskie, jako region słabo rozwinięty, jeszcze przez jakiś czas będzie beneficjentem unijnego wsparcia. Jednak przyjdzie taki moment, że opuści grono najbiedniejszych, a to wiąże się ze znacznym zmniejszeniem pomocy finansowej. I ten fakt trzeba uwzględnić już teraz – wyjaśnił profesor.

Patrick Amblard wyraził swoją aprobatę dla działań, które podejmuje województwo podlaskie jeśli chodzi o aktualizację Strategii i przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020.

Dodana: 21 październik 2012 20:02

Zmodyfikowana: 21 październik 2012 20:02