Zapoznaj się z projektem Strategii

Przedstawiamy Państwu projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Dokument ten został 19 marca przyjęty przez zarząd województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego. Uzyskał również pozytywną opinię Komitetu Sterującego, w skład którego weszli samorządowcy, administracja rządowa, rektorzy największych uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

11 kwietnia rozpoczynają się konsultacje społeczne na temat tego projektu. Potrwają one do 16 maja. Warto więc wcześniej zapoznać się z projektem Strategii.

Zapraszamy również do zapoznania się z załącznikami do dokumentu (pozostałe załączniki w opracowaniu).

Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 1 Przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 2 Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego

Aneks nr 3 Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dokumentami europejskimi i krajowymi

Aneks nr 4 System wskaźników monitorowania

Aneks nr 5 Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Aneks nr 8 Bibliografia

Regulamin Konsultacji Społecznych

Dodana: 26 marzec 2013 15:13

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2013 09:32