Zaczęły się konsultacje społeczne Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

2 września Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Celem ich jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach tego programu.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Ma gwarantować środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce.

Zapewni fundusze na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.

Działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu.

Uwagi dotyczącej Programu można zgłaszać do 7 października 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją POPT 2014-2020.

W ramach konsultacji społecznych planowane są cztery konferencje:

10 września, godz. 11 - Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa;
17 września, godz. 11 - Wrocław, hotel Sofitel, ul. św. Mikołaja 67;
23 września, godz. 11 - Gdańsk, hotel Mercure Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22;
7 października, godz. 11 - Kraków, Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, sala 201.

Zgłoszenia na spotkania proszę wysyłać na adres e-mail: popt@mrr.gov.pl.

Pobierz pliki:

Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik nr 1 do projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Dodana: 6 wrzesień 2013 11:32

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2013 11:32