Wsparcie na B+R w Programie Inteligentny Rozwój

W Ministerstwie Gospodarki można składać wnioski o dofinansowanie tworzenia lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych. Z kolei w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie wyników prac B+R.

W pierwszym konkursie (działanie 2.1), który rozpoczął się 1 września, a zakończy 30 października do podziału jest 460 mln zł, z czego 44,8 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów w województwie mazowieckim, a 415,2 mln w pozostałych regionach kraju.

O te środki mogą starać się przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć lub rozwinąć już istniejące centra badawczo-rozwojowe w swoich firmach. A co konkretnie można dofinansować?  Przede wszystkim zakup odpowiedniej aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która będzie służyć prowadzeniu prac B+R.

Drugi konkurs (działanie 3.2), ogłoszony przez PARP, dotyczy grantów „badania na rynek”. Są to środki na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez firmy lub przez nie nabytych, dzięki którym zostanie uruchomiona produkcja nowych produktów lub na rynek będą wprowadzone nowe usługi.

Budżet konkursu to 500 mln zł. Wnioski można składać do 30 września.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie www.poir.gov.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

 

 

Dodana: 4 wrzesień 2015 10:48

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2015 10:48