Wspólne cele na przyszłość regionu – podsumowanie cyklu spotkań

Inwestowanie w odnawialne źródła energii, wykorzystanie przygranicznego położenia, środowiska naturalnego oraz rozwój dostępności komunikacyjnej – te cele powtarzały się na każdym z czterech spotkań na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. A że ten cykl już za nami, czas więc na pierwsze podsumowania.

Już wiemy, że współtworzeniem Strategii jest zainteresowanych wiele osób, wiele środowisk. Świadczy o tym chociażby wysoka frekwencja. W spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób, które zgłosiły wiele cennych uwag i wskazówek, jak powinno rozwijać się Podlaskie. Ich opinie będą miały duży wpływ na ostateczny kształt dokumentu.

Spotkania objęły cały region, gdyż marszałek województwa Jarosław Dworzański chciał, by każdy powiat i każda gmina w województwie miały możliwość wzięcia udziału w debacie i zgłoszenia uwag. Dlatego też spotkania  odbyły się w każdym z subregionów:

  • w Białymstoku (dla czterech powiatów: miasta Białystok, powiatu białostockiego, monieckiego i sokólskiego),
  •  w Siemiatyczach (dla powiatów siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego),
  • w Łomży (dla miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego)
  •  i w Suwałkach (dla społeczeństwa Suwałk, powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego).

W każdym ze spotkań wzięło udział bardzo szerokie grono, reprezentujące zarówno samorząd terytorialny, jak i środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, rolnicze, lokalne grupy działania i przedsiębiorców.  

Na spotkaniach zostały przedstawione założenia aktualizacji Strategii oraz wstępne efekty diagnozy strategicznej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opracowanej przez UMWP oraz ekspertów zewnętrznych. Licznie zgromadzeni goście chętnie brali udział w dyskusjach i zgłaszali propozycje, jakie kierunki i cele powinna wytyczać ta aktualizacja.

A oto cele i tematy, jakie powtarzały się w poszczególnych subregionach:

  • Rozwój odnawialnych źródeł energii – uczestnicy spotkań wskazywali, że należy stawiać na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie, ale trzeba dostosować rodzaj inwestycji do specyfiki danego obszaru. Dla gmin, w których występuje dużo obszarów chronionych i są ograniczenia przy lokowaniu inwestycji z OZE, należy stworzyć preferencyjne zasady. Przy powszechnej akceptacji tych źródeł energii, pojawiły się też apele, by wprowadzić takie regulacje prawne, które zabezpieczałyby interesy mieszkańców pobliskich terenów i chroniły walory przyrodnicze przed np. stawianiem wiatraków w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Podnoszono też kwestie niezbędności szerokich działań informacyjno - edukacyjnych;
  • Wykorzystanie przygranicznego położenia – naszym przedsiębiorcom dużo łatwiej nawiązywać kontakty z trudnymi partnerami ze Wschodu niż mieszkańcom innych województw i ten atut warto wzmacniać. Jednak barierą we współpracy przygranicznej są wizy i niska dostępność komunikacyjna. Stąd postulaty: otwarcie małego ruchu przygranicznego z Białorusią i przywrócenie połączeń kolejowych z tym krajem;
  • Środowisko przyrodnicze jako bogactwo naszego regionu – należy je umiejętnie wykorzystać. Trzeba położyć akcent na rozwój ekologii i edukacji ekologicznej, bo taki jest trend w całej Europie i warto skorzystać z mody na „zieloną strefę”. Czyste środowisko stwarza m.in. możliwość produkcji zdrowej żywności, rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, a także wybranych form turystyki, w tym agroturystyki. Minusy, na które wskazywali goście, to rozbudowane przepisy prawne jako bariera w rozwoju gmin na obszarach chronionych.
  • Rozwój dostępności komunikacyjnej – jeśli nie spełnimy tego warunku, nie ma mowy o rozwoju regionu. Na wszystkich spotkaniach w województwie podkreślano ten problem. Potrzebne są dobre połączenia drogowe, kolejowe, a także lotnisko. 

Uwagi, propozycje i wnioski, jakie padły podczas spotkań, zostały przekazane do zespołu ds. programowania perspektywy finansowej 2014-2020 (przewodniczy mu sekretarz województwa Bogdan Minkiewicz) i będą wzięte pod uwagę przy dalszych pracach.

Zamknięcie cyklu spotkań bynajmniej nie kończy dyskusji nad strategią, przeciwnie – mieszkańcy będą mieli okazje do zabrania głosu na wielu etapach prac nad aktualizacją. Cały czas można dzielić się też swoimi przemyśleniami na temat rozwoju i przyszłości województwa podlaskiego pisząc na adres: strategia2020@wrotapodlasia.pl

Teraz eksperci z różnych środowisk opracowują kierunki rozwoju województwa w pięciu grupach tematycznych. Ich wnioski zostaną poddane dyskusji na specjalnie zorganizowanych konferencjach. Potem projekt Strategii zostanie przeanalizowany i zaopiniowany przez komitet, w skład którego wchodzą samorządowcy, administracja rządowa, rektorzy największych uczelni, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a przewodniczy mu marszałek Jarosław Dworzański. W pracach nad Strategią biorą udział również wybitni eksperci w dziedzinie polityki regionalnej i ekonomii: prof. Jacek Szlachta, prof. Wojciech Dziemianowicz oraz prof. Bogusław Plawgo.

Z kolei mieszkańcy będą mogli dołączyć swoje uwagi i opinie podczas szerokich konsultacji społecznych. Są one  planowane na początek 2013 roku.

Dodana: 20 wrzesień 2012 00:00

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2013 15:41