Wieś musi być przedsiębiorcza

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, wykorzystanie przygranicznego położenia i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa – to cele, które zakłada zespół pracujący nad spójnością terytorialną i rozwojem lokalnym. We wtorek, 23 października, przedstawił na spotkaniu raport z prac.

Zakłada on wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ale nie tylko w sektorze rolnym. Jest tu duży potencjał do tworzenia nowych usług, nowych branż przemysłowych (np. związanych z odnawialnym źródłami energii, przetwórstwem). Te tereny to również świetna baza dla turystyki uzdrowiskowej oraz tej kwalifikowanej (ale rozwijanej tylko w niektórych rejonach regionu, tam gdzie są ku temu warunki).

Niewątpliwym atutem Podlaskiego jest położenie przygraniczne. – Ono jest szansą dla regionu i powinno stać się jednym z kluczowych kierunków rozwoju – stwierdził prof. Robert Ciborowski, moderator zespołu. Stąd cele, które wyszczególnił zespół, zakładają zwiększenie współpracy gospodarczej z naszymi wschodnimi sąsiadami. – Europa jest pogrążona w kryzysie i stagnacji, tymczasem Wschód się rozwija. Rynek, w tym białoruski, potrzebuje dopływu towarów i usług. Warto to wykorzystać. Zwłaszcza, że my, Podlasianie, jesteśmy największymi ekspertami nie tylko w Polsce, ale i  Europie, jeśli chodzi o współpracę z Białorusią – ocenił Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO. Dodał, że ta współpraca na szczeblu lokalnym powinna się rozwijać niezależnie od napiętych stosunków dyplomatycznych.

Kolejnym plusem jest poczucie bezpieczeństwa, jakie występuje na Podlasiu i które często jest wymieniane przez przyjezdnych jako jedna z głównych zalet regionu. Cisza, spokój, brak korków, wolniejsze tempo. Te atuty należy pielęgnować. – Chcemy pokazać, że Podlaskie jest dobrym miejscem do życia. Warto tu przyjeżdżać i warto zostawać – powiedział prof. Ciborowski.

Uczestnicy spotkania zgodzili się w pełni z założeniami raportu. W dyskusji wskazywali na zagadnienia, sygnalizowali problemy, które –  ich zdaniem – mają decydujące znaczenie dla tej tematyki. Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania podkreślali na przykład znaczący wkład ich stowarzyszeń w rozwój społeczności lokalnych, przy pełnym poparciu zebranych. – Społeczności lokalne są niezwykle istotne i będą jednym z kluczowych elementów, jeśli chodzi o wdrażanie Strategii – zapowiedział prof. Ciborowski.

Były też zgłaszane problemy, z jakimi borykają się małe gminy. Samorządowcy mówili o ograniczeniach, wynikających z występowania na ich terenach obszarów Natura 2000. – Mamy niższe podatki i dochody, dlatego powinno być przewidziane wsparcie dla tych samorządów, gdzie są obszary chronione – postulował Zenon Białobrzeski, wójt gminy Zbójna.

Ale Natura 2000 to nie tylko bariery. Goście zwracali też uwagę na olbrzymie plusy, jakie ona przynosi – pozwala na rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, a także na zachowanie krajobrazu. – Jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o agroturystykę. Gospodarstwa rodzinne w Puszczy Białowieskiej i na Suwalszczyźnie mają z tego dochód – stwierdził Mirosław Stepaniuk z LGD Puszcza Białowieska. I postulował, by znalazło to odbicie w Strategii.

Z kolei Michał Matyskiel z LGD Fundacja Biebrzańska podkreślał, jak ważne jest wsparcie przedsiębiorczości, zwłaszcza tej mikro, na obszarach wiejskich. – Odczuwamy odpływ ludzi nie tylko ze wsi, ale i małych gmin. A wsparcie mikroprzedsiębiorczości oznacza miejsca pracy dla mieszkańców i podatki dla samorządów – stwierdził.

Zgodził się tą opinią prof. Robert Ciborowski. – Chodzi nam właśnie o to, by rozwijać przedsiębiorczość indywidualną. Większość nowych miejsc pracy powstaje w wyniku z samozatrudnienia. To właśnie mikroprzedsiębiorcy i musimy ich wspierać – ocenił moderator zespołu.

Zebrani postulowali również o wsparcie rolnictwa ekologicznego, dywersyfikację działalności pozarolniczej, ochronę krajobrazu na obszarach wiejskich i zaznaczenie w Strategii znaczącej roli i pozycji samego rolnictwa w naszym regionie.

Prof. Ciborowski podziękował za opinie, jakie przedstawili goście na spotkaniu. Zapewnił, że przynajmniej niektóre z nich znajdą odzwierciedlenie w różnych opracowaniach programowych. – Nie możemy ich wszystkich ująć w Strategii, bo w niej należy wyszczególnić przede wszystkich potencjały rozwojowe, które przyspieszą rozwój regionu. A są to: rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego na obszarach wiejskich, wykorzystanie przygranicznego położenia i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego – podsumował. I zachęcił do udziału w kolejnych etapach prac nad aktualizacją Strategii.

 

Dodana: 24 październik 2012 09:01

Zmodyfikowana: 24 październik 2012 09:01