Warto brać udział

Mamy wiele możliwości, by współdecydować. Trzeba z nich mądrze korzystać – taki wniosek nasuwa się po konferencji „Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom”, która odbyła się we wtorek, 22 października.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak wiele przepisów reguluje udział obywateli w procesach decyzyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. Formalnie mamy dużo możliwości, możemy z nich korzystać, jednak tego nie robimy. Dlaczego? – Polacy wciąż nie wierzą, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w kraju – ocenił przytaczając wyniki badań dr Grzegorz Makowski z Fundacji im. Stefana Batorego. – Gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach jest niska, nie mówiąc już o bardziej zawansowanych formach partycypacji, jak współtworzenie.

Przyczyny takich postaw to m.in. brak kultury partycypacyjnej (której nie wykształcamy w procesie edukacji), bałagan legislacyjny (zbyt dużo przepisów sprawa, że możemy się pogubić). Jednak jest też powód do optymizmu: wzrasta, co prawda bardzo powoli, przekonanie ludzi, że warto brać udział w referendach, konsultacjach.

Najlepszych tego przykładem były – co przypomniał Daniel Gorski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Wzięło w nich udział około 800 osób. – To nie były puste konsultacje. Mieszkańcy zgłosili kilkaset uwag, z który wiele zostało uwzględnionych – stwierdził Daniel Górski. Dzięki temu powstał dokument, z którym mogą się utożsamiać mieszkańcy  regionu i wcielać go w życie.

Podczas konferencji dyrektor przedstawił główne założenia projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, którego podstawą była właśnie Strategia. I zapowiedział, że ten projekt również będzie szeroko konsultowany.

Organizatorami konferencji byli: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dodana: 23 październik 2013 07:46

Zmodyfikowana: 23 październik 2013 07:46