Uwagi można zgłaszać do 2 września

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu. Uwagi do Programu można wnosić za pośrednictwem formularza (tu link), w terminie do 2 września 2014 roku.

Budżet wynosi 51,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  • promocja włączenia społecznego, zwalczania ubóstwa i wszelkiej dyskryminacji,
  • wzmocnienie zdolności instytucjonalnej oraz skutecznej administracji publicznej,
  • promocja zrównoważonego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników.

Beneficjentami Programu mogą być:

  • władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia,
  • izby handlowe, organizacje wsparcia biznesu oraz agencje rozwoju,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje kulturalne.

Programu obejmuje obszar:

  • po stronie polskiej – subregion suwalski, białostocki oraz ełcki,
  • po stronie litewskiej – okręg olicki, mariampolski, tauroski, kowieński i wileński (z wyłączeniem miasta Wilno).

 

Link do projektu

Więcej informacji na www.ewt.gov.pl

 

Dodana: 30 lipiec 2014 10:52

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2014 12:29