Usługi instytucji otoczenia biznesu a potrzeby przedsiębiorców

W dniach 7-8 maja, w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami  i instytucjami otoczenia biznesu w ramach badania, jakie zleciła w naszym województwie Komisja Europejska. Spotkanie przeprowadził Jacek Walendowski – ekspert Komisji Europejskiej.

Głównym punktem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb podlaskich firm, omówienie barier w ich działalności oraz wskazanie, jakiego rodzaju usług oczekują od instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać dobre praktyki z innych polskich regionów, w tym model popytowy usług dla małych i średnich przedsiębiorstw wypracowany przez województwo podkarpackie.

Badanie jest ważne, ponieważ ma wskazać, jak zaprogramować pomoc unijną dla IOB, a pośrednio – dla firm. Będzie również rzutowało na kształt przyszłych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, jak i perspektywę po roku 2020.

W spotkaniu udział wzięła również Anna Modzelewska – przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Dodana: 11 maj 2018 14:54

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 14:03