Umowa Partnerstwa przyjęta  

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek, 23 maja, Umowę Partnerstwa, czyli najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju.

Polska jest, po Danii i Niemczech, trzecim krajem, który zakończył negocjacje tego strategicznego dokumentu. – Szybsze niż zakładaliśmy zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa potwierdza nie tylko silną pozycję Polski w negocjacjach z Komisją Europejską, ale także nasze bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Możemy być dzisiaj dumni z tego, że jako jedni z pierwszych w Unii kończymy negocjacje dokumentu, który wyznacza ramy inwestowania Funduszy Europejskich w Polsce na kolejne siedem lat – powiedziała Elżbieta Bieńkowska, wiceprezes Rady Ministrów i minister Infrastruktury i Rozwoju.

Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Teraz, po przyjęciu Umowy Partnerstwa, rząd może rozpocząć negocjacje w sprawie tych programów. 

Umowa Partnerstwa zaakceptowana przez KE

 

Dodana: 26 maj 2014 09:51

Zmodyfikowana: 27 maj 2014 14:55