To nasza wspólna Strategia

Konkurencyjne przedsiębiorstwa, wyższy eksport, więcej inwestycji zagranicznych, lepsze zarobki i mniej wyjazdów „za chlebem”. Tak będzie w Podlaskiem, jeśli w proces realizacji Strategii włączą się wszyscy mieszkańcy. Znamy już cele. Teraz trzeba wcielać je w życie.

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 przyjęli radni wojewódzcy 9 września. Po blisko dwóch latach prac nad projektem, w które  zaangażowało się wielu mieszkańców. Około 500 osób brało udział w pracach, ponad tysiąc uczestniczyło w spotkaniach i konsultacjach. Zgłoszono niemal 460 opinii i propozycji, z których wiele zostało uwzględnionych. Dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że to nasza wspólna Strategia. Jej autorami są mieszkańcy województwa podlaskiego.

Zapraszamy do współpracy

Samo uchwalenie dokumentu , samo wytyczenie drogi, nie jest jeszcze sukcesem. O sukcesie będziemy mogli mówić wtedy, jeśli zrealizujemy zakładane cele. Są to: konkurencyjna gospodarka, powiązania krajowe i międzynarodowe oraz jakość życia. A co oznaczają konkretnie? M.in. rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu, inwestycji zagranicznych, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki. Czyli po prostu nam wszystkim będzie żyło się lepiej.  Warto wziąć w tym udział? Odpowiedź jest jedna. Jeżeli chcemy tu żyć, jeżeli chcemy, by nasze dzieci tu zostały. Ale Strategii nie zrealizuje sam urząd marszałkowski. Musimy ją wdrażać wszyscy: w każdej gminie, powiecie. Zapraszamy do współpracy: przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wszystkich, tylko wtedy nam się uda.

Zarobki i migracje

Jak będzie postępować rozwój regionu, dowiemy się na bieżąco. Wdrażanie Strategii nie bazuje na odczuciach, tylko na konkretach. W dokumencie jasno określono wskaźniki, jakie mamy osiągnąć i to już w 2020 roku. I tak, wzrost konkurencyjności naszej gospodarki będzie mierzony wysokością PKB na mieszkańca i liczbą przedsiębiorstw. Naszą pozycję w skali krajowej i międzynarodowej zweryfikuje wartość eksportu w przeliczeniu na mieszkańca oraz udział kapitału zagranicznego. Z kolei jakość życia zmierzymy sprawdzając, czy zmniejszyła się liczba Podlasian wyjeżdżających na stałe z regionu i zwiększył  dochód na osobę.

Zielone przemysły

Oksymoron? Bynajmniej. Mamy być zieloni, ale w nowoczesnym wydaniu.  Stawiamy na zaawansowane i innowacyjne technologie, które nie szkodzą środowisku. To podstawa naszej przewagi konkurencyjnej. Przykłady? Produkcja maszyn rolniczych, żywności wysokiej jakości, IT czy przemysł związany z medycyną.  Rozwijamy produkcje i usługi o wyznaczniku „zielone” – odnawialne źródła energii, technologie przyjazne środowisku, nauki o życiu (opieka nad osobami starszymi, rehabilitacja, turystyka medyczna, srebrna gospodarka). Zielone województwo jest nowoczesne i innowacyjne.

Skąd pieniądze

Działania, jakie musimy podjąć, aby wprowadzić w życie cele stawiane w Strategii, muszą być finansowane z wielu źródeł. Na pewno część z nich to środki publiczne, którymi dysponuje rząd, województwo, ale także samorządy lokalne. Część to fundusze unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, zwłaszcza że SRWP jest podstawą wydatkowania pieniędzy w nowej perspektywie finansowej  w ramach RPOWP 2014-2020. Ale to nie wszystko. Aby udało się osiągnąć zakładane rezultaty, potrzebne są również środki prywatne, np. poprzez wkład własny do projektów unijnych czy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Dodana: 22 październik 2013 08:12

Zmodyfikowana: 22 październik 2013 08:12