Szansa dla miast

O wyzwaniach i szansach, które stoją przed obszarami miejskimi rozmawiali w poniedziałek, 22 października, uczestnicy trzeciego już spotkania tematycznego. W jego trakcie został zaprezentowany raport przygotowany przez grupę miejską.

– Polityka miejska w nowej perspektywie 2014-2020 będzie odgrywać bardzo ważną rolę – powiedział na wstępie Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

I rzeczywiście, Komisja Europejska chce, aby 5 proc. budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kraje UE przeznaczyły właśnie na rozwój obszarów miejskich. Dlaczego właśnie na ten cel? Bo miasta są siłą napędową gospodarki, pobudzają aktywność i innowacje. Ale są też źródłem licznych problemów społecznych: bezrobocia czy przestępczości. Dlatego polityka Unii wobec miast zakłada wzmocnienie zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich.

Raport grupy zajmującej się obszarami miejskimi zaprezentowała dr Anna Augustyn, moderatorka zespołu. Wskazuje on na wiele wyzwań, ale też szans stojących przed obszarami miejskimi w naszym regionie. – Analizie poddano trzy główne tzw. obszary funkcjonalne –– białostocki, łomżyński i suwalski oraz jedenaście obszarów miast powiatowych – wyjaśniła dr Augustyn. 

W raporcie znalazły się najważniejsze wyzwania dla obszarów miejskich. Chodzi przede wszystkim o poprawienie ich dostępności komunikacyjnej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. A także rozwój funkcji metropolitalnych białostockiego obszaru funkcjonalnego oraz wzmacnianie powiązań między takimi miastami, jak Łomża czy Suwałki i mniejszymi ośrodkami. Obszary miejskie muszą też zmierzyć się z problemem emigracji, zwłaszcza młodych i wykształconych ludzi do innych, lepiej rozwiniętych regionów czy krajów. Z drugiej strony, powinny przyciągać klasę kreatywną, czyli ludzi będących siłą napędową rozwoju ekonomicznego. Ważne jest również rozwijanie infrastruktury elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi raportu. – Cele i kierunki działań zostały dobrze określone. Mam jednak wątpliwość, czy samorządy, dysponujące takimi narzędziami prawnymi, jak obecnie, będą w stanie je zrealizować – wyraził swoje obawy Krzysztof Karpieszuk, sekretarz miasta Białegostoku.

Z kolei dr Jolanta Koszelew, dyrektor  Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego podkreśliła, że szczególnie ważne jest przeciwdziałanie emigracji i postawienie na klasę kreatywną. – Takie działania są potrzebne by w naszym regionie powstawały i rozwijały się nowe firmy – dodała.

Również Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki z uznaniem wypowiedział się o pracy zespołu, której wynikiem jest raport poświęcony obszarom miejskim. Postulował jednak o zwiększenie nacisku na współpracę transgraniczną.

Raport został pozytywnie przyjęty przez uczestników. W swoich wypowiedziach zwracali uwagę na słuszność przedstawionych założeń.

Przypominamy, że każdy może przesłać swoje uwagi i propozycje dotyczące aktualizacji tego dokumentu na adres strategia2020@wrotapodlasia.pl

Dodana: 23 październik 2012 12:51

Zmodyfikowana: 23 październik 2012 12:51